Chakra- en marma-massagetherapie gebaseerd op Ayurveda. Voor hulp bij stress-gerelateerde klachten, hyperventilatie, (sociale) angst, paniekaanvallen, onzekerheid, somberheid, depressie, chronische (pijn) klachten, e.a. Lid Vbag. Yoga en bewustwording. Arnhem.

 

 

 

 

Samatva (sanskriet)

gelijkmoedigheid, voelbaar
in contact met ware zelf

 
 
 
 
 
 
 

website in onderhoud                       -                  THERAPIE - YOGA
praktijk.samatva@gmail.com

... geluk zit in wie je zelf bent ...

Meer over Yoga en de diverse vormen van Yoga

 

Yoga komt uit de hindoeistische cultuur van India. Yoga is een weg naar eenwording. Er zijn diverse vormen van yoga. Deze vormen overlappen elkaar deels en worden derhalve niet door iedereen op dezelfde wijze ingedeeld. Een paar vormen zijn o.a. - Jnana yoga (yoga van kennis), - Bhakti yoga (yoga van liefde en toewijding), - Karma yoga (yoga van dienstbaarheid), Raja yoga (yoga van beheersing van de geest).

 

De Hatha yoga is de yoga van asana's (lichaamsoefeningen) en pranayama's (ademoefeningen). Deze oefeningen zijn heilzaam voor het fysieke lichaam (conditie en kracht) en werken verstillend voor de denkgeest. Bewust werken aan verstilling van de denkgeest en komen tot zielsverbinding in hogere bewustzijnslagen is Raja yoga. Om te kunnen groeien in bewustzijn is een gezond en sterk lichaam van belang. Zo is Hatha yoga een goede voorbereiding op Raja yoga. Hatha yoga reinigt en sterkt het lichaam. Raja yoga reinigt en sterkt de geest. 

 

De wijze waarop en waarom yoga wordt beoefend is divers

Het ware doel van yoga is eenwording, ... eenwording met het pure bewustzijn (atman, brahman, shiva, god, bron, pure self). Maar niet iedereen weet dit, of begint met yoga voor dit doel. En dat is helemaal prima. De eerste ontspanning die het doen van de oefeningen brengt is tevens de eerste stap op het bewustwordingspad. En hoe meer je de kracht van ontspanning en stilte gaat ervaren hoe waarschijnlijker het is dat je je hier meer in wilt verdiepen ... want je ware zelf wil eigenlijk niet anders. Zo kan voor de een het (nog) doen van de lichaamsoefeningen voldoende zijn, voor de ander het proces van verstillen met behulp van de lichaamsoefeningen en voor weer een ander alleen het verstillingsproces met meditatie.

 

Volgens de Yoga Sutra's van Patanjali (ca. 2de eeuw v. Chr.) is de weg van yoga verdeeld in acht takken (anga's) en vormen het achtvoudige pad van Raja yoga. Hatha yoga is hier onderdeel van en omvat 2 takken. De 196 sutra's beschrijven de filosofie en tecniek van yoga. De acht takken zijn
1 yama

uiterlijke beheersing en tucht (eerlijk leven en niemand leed berokkenen);
2 niyama

innerlijke beheersing en zelftucht (reinheid, zuiverheid, eerlijkheid, tevredenheid, soberheid, ascese en bespiegeling);
3 āsana

lichaamsoefeningen;
4 prānāyāma

beheersing van de adem;
5 pratyāhāra

losmaken, terugtrekken - zintuigen vrijmaken van begeerte;
6 dhārana

concentratie - alle aandacht op een punt richten, onder uitsluiting van alle andere;
7 dhyāna

meditatie - concentratie (dhārana) gaat over in een diepere concentratie;
8 samādhi

verbinding, verdieping, contemplatie - de volbrenging van het proces, dat, beginnend bij dhārana, dan via dhyāna eindigt bij spontane vereniging van de yogin met het voorwerp van meditatie.  In het hoogste stadium zal het voorwerp van meditatie het Zelf zijn zodat de eenheid met het Zelf beleefd wordt.

 

Andere vormen van Yoga, wegen naar eenwording of zelfverwezenlijking

  • Jnana yoga - eenwording door kennis met studie en meditatie
  • Bhakti yoga - .... door liefde en toewijding aan een godheid
  • Karma yoga - ... door belangeloos dienstbaar zijn
  • Mantra yoga - ... door klanken van woorden of korte zinnen die helpen beperkende gedachtepatronen los te laten en te komen tot bewustzijnsverruiming
  • Yantra-yoga  - ... door gezichtsvermogen en vormen, bijv. door concentratie op mandala’s
  • Kundalini-yoga - ... door het opwekken van de kundalini kracht
  • Tantrische-yoga - ... door aanwending van seksuele energie
  • Raja-yoga - ... door beheersing van de geest

 

 

 

 

^^